:: با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
::
توضیحات بیشتر در مورد گزارش کارآموزی حسابداری در آب و فاضلاب اقلید :

گزارش کارآموزی حسابداری در آب و فاضلاب اقلید

گزارش کارآموزی : آب و فاضلاب اقلید

رشته : حسابداری

محل کارآموزی : آب و فاضلاب اقلید

فرمت فایل : ورد

توضیحات :

 شرکت آب وفاضلاب شهرستان شیرازدرتاریخ۱۲/۰۸/۱۳۷۵ تحت شماره ۴۶۱۵ دراداره ثبت شرکتهای شهرستان شیراز به ثبت رسیده ودرهمان تاریخ باانتقال اموال ودارائیها وتاسیسات آب مشروب وتاسیسات دفع فاضلاب ازشرکتهاودستگاههای قبل به استناد ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب مصوب۱۱/۱۰/۱۳۶۹ آغاز بکار نمود.
این شرکت توسط هیئت مدیره منتخب مجامع عمومی اداره می شود. شرکت آبفا شهرستان شیراز در اولین مراحل فعالیت خود ، مساعی خویش را بر تحویل و زیر پوشش گرفتن ادارات و دوائر آب روستاهای اطراف که تا قبل از آن غالبا” به عنوان جزئی از بخش ها و دهداری  عمل می نمودند ، متمرکز نمود .

۲-فعالیت های شرکت و خدمات

فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارتست از ایجادوبهره برداری ازتاسیسات مربوط به توزیع آب شهری وهمچنین جمع آوری وانتقال وتصفیه فاضلاب درداخل محدوده قانونی شهرهای استان می باشد

۳-چارت سازمانی

اسامی مدیران شرکت:

سمت

نام

تلفن همراه

رییس اداره

علی رحیمی

۰۹۱۷۱۲۸۰۱۴۶

مسئول مشترکین

سید رسول سجادی

 

مسئول بهره برداری آب

حجت ا… شمس

 

مسئول بهره برداری فاضلاب

محمد علی جلیلی

 

 

۴-شرح وظایف شرکت آبفا توسط وزارت نیرو

 وظایف وزارت نیرو در قانون تاسیس آن که درتاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۳ به تصویب مجلس سنای وقت رسید، مشخص شده است. اما با گذشت زمان و وقوع انقلاب اسلامی ایران دربیست ودوم بهمن ماه سال هزاروسیصدوپنجاه وهفت و سایرقوانین اصلاحیه که در تاریخچه به آنها اشاره شد؛ دچار تغییرات شده است. ولی هم اکنون(سال ۱۳۸۶ ) شرح وظایف وزارت نیرو در شش محور قابل تعریف است.

الف – بخش آب:

۱- اجرای طرح های ذخیره سازی، تامین وانتقال آب برای مصارف خانگی، کشاورزی، عمومی، تجاری وصنعتی

۲- حفاظت، کنترل وبهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی( رودخانه ها، سواحل، تالاب ها، دریاچه ها، چشمه ها، نهرها، کانالهای آب، قنوات، چاه ها وسایرمنابع آب)

۳-  تدوین وتنظیم پیش نویس قوانین و لوایح پشنهادی مربوط به منابع آب به دولت و مجلس 

۴-    تلاش جهت مطالعه وعضویت در کمیته وکنوانسیون های جهانی درزمینه آب

۵-  سیاستگزاری، برنامه ریزی وارایه راهکارهای مناسب جهت اجرای طرح های مربوط به منابع آب کشور در قالب قوانینی وبرنامه های دولت

۶- برنامه ریزی وانجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی منابع آب وتامین نیروی انسانی متخصص  و آموزش و تربیت آنان.

۷- هماهنگی، نظارت وارزیابی فعالیت شرکت های زیرمجموعه درپیشبرد اهداف کلی منابع آب کشور.

۸ – جذب سرمایه های داخلی وخارجی وایجاد زمینه مناسب برای جلب مشارکت های مردمی وبخش خصوصی دراجرای طرح های آب در کشور

فهرست :

فصل اول

۱-تاریخچه سازمان

۲-فعالیت های شرکت و خدمات

۳-چارت سازمانی

۴-شرح وظایف شرکت آبفا توسط وزارت نیرو

فصل دوم:شرح کارکارآموز…………………………………………۱

۱-خلاصه اهم رویه های حسابداری……………………………………………۱

۱-۱موجودی مواد و کالا………………………………………………………………………………………..۱

۲۱سرمایه گذاریها………………………………………………………………………………………………۱

۳-۱ دارائیهای ثابت شهود……………………………………………………………………………………۱

۴-۱روش و نرخ محاسبه استهلاک………………………………………………………………………..۲

۵-۱مخارج تأمین مالی…………………………………………………………………………………………۳

۶-۱حق انشعاب…………………………………………………………………………………………………..۴

۲-هزینه…………………………………………………………………….۵

۱-۲هزینه استحصال آب……………………………………………………………………………………..۷

۲-۲آبونمان……………………………………………………………………………………………………….۸

۳-۲ضمانتنامه……………………………………………………………………………………………………۹

۴-۲دارایی های ثابت………………………………………………………………………………………….۱۰

۳-استهلاک………………………………………………………………….۱۱

۱-۳ثبت استهلاک در آخر سال …………………………………………………………………………..۱۲

۲-۳رابط حسابداری انبارها و دارایی ثابت…………………………………………………………….۱۲

۳-۳الحاق و گسترش………………………………………………………………………………………….۱۴

۴-اقساط…………………………………………………………………….۱۴

۱-۴ارجاع کار به پیمانکار ……………………………………………………………………………………۱۶

۲-۴شرکت در مناقصه…………………………………………………………………………………………۱۶

۳-۴ عملیات اجرائی……………………………………………………………………………………………۲۱

۴-۴ تنظیم پرداخت صورت وضعیت کارگاه…………………………………………………………..۲۲

۵-۴تحویل موقت……………………………………………………………………………………………….۲۴

۶-۴ تحولیل قطعی……………………………………………………………………………………………..۲۶

۷-۴نحوه پرداخت صورت وضعیت عملیات پیمانکاری…………………………………………..۲۷

۸-۴صدور اسناد………………………………………………………………………………………………..۲۹

۹-۴ممیزی……………………………………………………………………………………………………….۳۰

۵-حقوق و دستمزد …………………………………………………………۳۳

۱-۵صورتهای مالی…………………………………………………………………………………………….۳۸

۶-حسابرسی……………………………………………………………….۴۴

فصل سوم:نتایج و پیشنهادات…………………………………………………۴۸

برنامه های آینده شرکت آبفا…………………………………………………۴۹

گزارش کارآموزی حسابداری در آب و فاضلاب اقلید

قیمت : 4000 تومان

40,000 ریال – پرداخت آنلاین
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید

© Copyright tarhdl.com 2009-20012.Facebook | RSS