:: با کلیک بر روی لینک دانلود، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
::
توضیحات بیشتر در مورد گزارش کارآموزی شیمی در مورد تولید ماکارونی :

گزارش کارآموزی شیمی در مورد تولید ماکارونی

گزارش کارآموزی : شیمی در مورد تولید ماکارونی

رشته : شیمی

محل کاراموزی : کارخانه ماکارونی زرین گل

موضوع : تولید ماکارونی

فرمت فایل : ورد

حجم : ۱۴۵۰ کیلو بایت

توضیحات :

منشا گندم به درستی روشن نیست ، هرودوت مورخ یونانی که یادداشت هایی از یک پیشوای مذهبی کلده جمع آوری کرده، از مطالعه ی آنها به این نتیجه رسیده که گندم در زمان حکومت کلده و آشور و پیش از آن در بین النهرین به طور وحشی می روییده است ، او در پنج قرن پیش از میلاد در نوشته های خود روش خرد کردن گندم و تهیه ی نان در مصر را شرح داده است .

کاوش های باستان شناسی اخیر نشان داده است که گونه های گندم وحشی از حدود ۱۵۰۰۰ سال پیش از میلاد در مصر و بین النهرین می روییده است.

۲-۲ . گیاه شناسی گندم

گیاه گندم ممکن است از گونه های علف های هرز نزدیک به خانواده گرامینهAgrophron  یا از گونه های وحشی گندم ، Aegilops باشد . جزو گیاهان گلدار ¹ زیر شاخه نهان دانه گان ² ، در رده گیاهان تک لپه ای ، در راسته گلومی فلورا ³ در تیره یا فامیل Gramineae و جنس Triticum است.

تعداد گونه های شناخته شده گندم متجاوز از ۳۰۰۰ است، اما از بین این تعداد حدود ۱۰ گونه به طور کامل شناسایی شده و از بین این تعداد سه گونه در تجارت بین المللی دارای اهمیت بیشتری می باشند که هر سه از جنس تریتیکوم هستند

فهرست :

فصل ۱ : آشنایی کلی با مکان کارآموزی   …..   ۱ 

 تاریخچه    …..   ۲

خط مشی کیفیت   …..   ۳

سازماندهی و نمودار سازمانی شرکت صنایع غذایی زرین گل   …..   ۴

کنترل فرآیند   …..   ۵

 

فصل ۲ : تاریخچه گندم   …..   ۶

۱-۲ . تاریخچه گندم   …..   ۷

۲-۲ . گیاه شناسی گندم   …..   ۸

۳-۲ . مشخصات فیزیکی دانه گندم   …..   ۹

۴-۲ . طبقه بندی گندم از نظر جنبه های صنعتی   …..   ۱۰

۱-۴-۲ . گندم قرمز بهاره   …..   ۱۰

۲-۴-۲ . گندم دیوروم و دیوروم قرمز   …..   ۱۰

۳-۴-۲ . گندم سخت قرمز زمستانه   …..   ۱۰

۴-۴-۲ . گندم نرم قرمز زمستانه   …..   ۱۰

۵-۴-۲ . گندم سفید ( سخت و نرم)   …..   ۱۰

۶-۴-۲ . گندم مخلوط   …..   ۱۰

۵-۲ . عوامل فیزیکی موثر در کیفیت گندم   …..   ۱۱

۱-۵-۲ . وزن حجمی یا وزن واحد حجم   …..   ۱۱

۲-۵-۲ . وزن دانه   …..   ۱۱

۳-۵-۲ . اندازه و شکل دانه   …..   ۱۱

۴-۵-۲ . سختی دانه   …..   ۱۱

۵-۵-۲ . زجاجیت   …..   ۱۱

۶-۵-۲ . رنگ   …..   ۱۲

۷-۵-۲ . دانه های سیب دیده   …..   ۱۲

۸-۵-۲ . ناخالصی ها   …..   ۱۳

۶-۲ . بیماری های گندم   …..   ۱۴

۱-۶-۲ . زنگ گندم   …..   ۱۴

۲-۶-۲ . فوزاریوم گندم   …..   ۱۴

۳-۶-۲ . سیاهک   …..   ۱۴

۴-۶-۲ . ناخنک   …..   ۱۴

۵-۶-۲ . نماتد گندم   …..   ۱۴

۷-۲ . عوامل شیمیایی موثر در کیفیت گندم   …..   ۱۵ 

۱-۷-۲ . رطوبت   …..   ۱۵

۲-۷-۲ . مقدار پروتئین   …..   ۱۵

۳-۷-۲ . کیفیت پروتئین   …..   ۱۶

۴-۷-۲ . اسیدیته چربی   …..   ۱۶

۸-۲ . جنبه های صنعتی ترکیبات گندم   …..۱۷

۱-۸-۲ . کربوهیدرات ها   …..   ۱۷

۲-۸-۲ . گلوتن   …..   ۲۰

۳-۸-۲ . چربی ها   …..   ۲۱

۴-۸-۲ . پنتوزان ها   …… ۲۲

۵-۸-۲ . سایر قندها   …..   ۲۳

۶-۸-۲ . آنزیم های گندم   …..   ۲۳

۷-۸-۲ . مواد معدنی گندم   …..   ۲۴

۸-۸-۲ . ارزیابی حسی گندم   …..   ۲۴

۹-۲ . نگه داری گندم   …..   ۲۸

۱-۹-۲ . سیلو های نگه داری گندم   …..   ۲۸

۱۰-۲ . نمونه برداری از گندم برای ارزیابی   …..   ۳۰

۱-۱۰-۲ . آزمون نمونه ها   …..   ۳۰

 

فصل ۳ : آسیاب کردن   …..   ۳۲

مقدمه   …..   ۳۳

۱-۳ . مواد اولیه خام   …..   ۳۳

۲-۳ . مراحل تهیه   …..   ۳۳

۳-۳ . مراحل مختلف   …..   ۳۴

۴-۳ . شستشوی گندم   …..   ۳۶

۵-۳ .تمیز کردن به روش خشک    …..   ۳۶

۶-۳ . الک جدا کننده   …..   ۳۷

۷-۳ . جدا کردن بذر علف های هرز    …..   ۳۷

۸-۳ . آسپیراتور   ….   ۳۸

۹-۳ . پوست گیری    ….   ۳۸

۱۰-۳ . آهن گیر   ….   ۳۸

۱۱-۳ . شن گیر  …..   ۳۹

۱۲-۳ . سیکلون ها   …..   ۳۹

۱۳-۳ . فرآیند آسیاب کردن گندم   …..   ۴۰

۱۴-۳ . مواد افزودنی به آرد    …..   ۴۰

۱۵-۳ . مخاطرات و پیشگیری از آن‌ها   ….   ۴۱

۱۶-۳ . مداوای بیماران خارش ناشی از حبوبات   …..   ۴۴

 

فصل ۴ : تکنولوژی تولید ماکارونی   …..   ۴۵

مقدمه   …..   ۴۶

۱-۴ . مواد اولیه ماکارونی   …..   ۴۸

۱-۱-۴ . سمولینا    …..   ۴۸

۲-۱-۴ . آب   …..   ۴۹

۳-۱-۴ . تخم مرغ   …..   ۵۰

۴-۱-۴ . مواد افزودنی مجاز   …..   ۵۱

۵-۱-۴ . نمک    …..   ۵۱

۶-۱-۴ . السیتئین هیدروکلراید   …..   ۵۱

۷-۱-۴ . منو و دی گلیسرید   …..   ۵۲

۸-۱-۴ . بتا کاروتن    …..   ۵۲

۹-۱-۴ . ویتامین C   …..   ۵۲

۱۰-۱-۴ . ویتامین های گروه B   …..   ۵۲

۲-۴ . فرآیند تولید ماکارونی    …..   ۵۳

۱-۲-۴ . روش غیر پیوسته   …..   ۵۳

۲-۲-۴ . مخلوط کردن اجزاء خمیر   …..   ۵۳

۳-۲-۴ . ورز دادن خمیر   …..   ۵۵

۴-۲-۴ . دستگاه رشته ساز   …..   ۵۶

۵-۲-۴ . قالب های ماکارونی   …..   ۵۷

تمیز کردن قالب ها و پرس ها   …..   ۵۹

۶-۲-۴ . خشک کردن ماکارونی    …..   ۵۹

۱-۶-۲-۴ . گرمخانه های ماکارونی   …..   ۵۹

۲-۶-۲-۴ . سیستم گرمایش   …..   ۶۰

۳-۶-۲-۴ . فن ها   …..   ۶۰

۴-۶-۲-۴ . سیستم مکش رطوبت   …..  ۶۰

۳-۴ . روش های خشک کردن ماکارونی   …..   ۶۱

۱-۳-۴ . تئوری های خشک کردن ماکارونی   …..   ۶۲

۲-۳-۴ . نواقص ناشی از روش های خشک کردن   …..   ۶۳

۴-۴ . برش و بسته بندی ماکارونی   …..   ۶۵

۵-۴ . ویژگی های ماکارونی    …..   ۶۵

۶-۴ . ویژگی های پخت ماکارونی   …..   ۶۵

۷-۴ . کنترل کیفیت فرآورده نهایی   …..   ۶۷

۱-۷-۴ . ترک خوردگی رشته های ماکارونی طی مرحله خشک کردن ….. ۶۷

۲-۷-۴ . کنترل PH   …..   ۶۸

۳-۷-۴ . نشاسته در آب پخت   …..   ۶۸   

۴-۷-۴ . آزمون قوام رشته ها   …..    ۶۸

۵-۷-۴ . انحناپذیری یا مقاومت به خمش   …..   ۶۹

۶-۷-۴ . وجود لک   …..   ۶۹

۷-۷-۴ . رنگ   …..   ۶۹

۸-۷-۴ . سایر آزمون ها    …..   ۷۰

۹-۷-۴ . ارزیابی حسی محصول نهایی   …..   ۷۰

 

فصل ۵ : پروسه تولید   …..   ۷۲

توزین غلات   …..   ۷۳

تخلیه گندم   …..   ۷۳

انتقال و حمل غله   …..   ۷۳

معایب سیلوهای فلزی   …..   ۷۴

سیلو و تجهیزات مورد استفاده در ذخیره سازی   …..   ۷۴

سیلوهای فلزی   …..   ۷۴

پروسه تولید آرد   …..   ۷۵

عملیات بوجاری و تمیز کردن گندم   …..   ۷۵

گندم های مصرفی و نا خالصی های آن ها   …..   ۷۶

ناخالصی ها و اثرات نامطلوب آنها   …..   ۷۶

بوجاری و تمیز کردن گندم از ناخالصی ها   …..   ۷۷

دستگاههای بوجاری و اصول کار آ نها   …..   ۷۹

عملکرد دستگاههای شن گیر   …..   ۸۰

متد کار   …..   ۸۱

عملکرد دستگاه پوست گیر   …..   ۸۲

عملیات آسیاب گندم   …..   ۸۲

الک کروپ   …..   ۸۳

والس   …..   ۸۳

فیلتراسیون   …..   ۸۴

سیستم قسمت الکترونیک فیلتر   …..   ۸۴

اختلاط آرد   …..   ۸۴

خلاصه پروسه تولید آرد   …..   ۸۵

پوستگیر”بوجاری” والس   …..   ۸۵

 مواد اولیه ماکارونی   …..   ۸۷

سمولینا   …..   ۸۷

ویژگی های گندم دیوروم   …..   ۸۸

خط تولید   …..   ۸۸

انبار آرد   …..   ۸۹

اضافه کردن گلوتن   …..   ۸۶

اکسترودر   …..   ۸۹

قالب های ماکارونی و تمیز کردن آنها   …..   ۹۲

گرمخانه   …..   ۹۳

خشک کردن ماکارونی های فرمی   …..   ۹۴

آزمون های کنترل کیفی   …..   ۹۵

عوامل موثر در کیفیت   …..   ۹۶

آزمون های کنترل کیفی مواد اولیه   …..   ۹۶

الک کردن آرد   …..   ۹۶

اندازه ذرات آرد   …..   ۹۷

آزمون کمیت و کیفیت گلوتن   …..   ۹۴

آزمون تعیین گلوتن مرطوب   …..   ۹۷

آزمون تعیین مقدار گلوتن خشک   …..   ۹۸

آزمون رطوبت   …..   ۹۸

آزمون خاکستر و خاکستر غیر محلول در اسید   …..   ۹۸

آزمون های کنترل کیفی فرآورده نهایی   …..   ۹۸

آزمون پخت   …..   ۹۹

 

فصل ۶ : آزمایش ها   …..   ۱۰۰

آزمایش اول   …..   ۱۰۱

آزمایش دوم   …..   ۱۰۴

آزمایش سوم   …..   ۱۰۶

آزمایش چهارم   …..   ۱۰۷

آزمایش پنجم   …..   ۱۰۹

آزمایش ششم   …..   ۱۱۰

روش اسپکتروفتومتری آهن   …..   ۱۱۴

فصل ۷ : شیمی در خدمت پخت و پز    …..   ۱۲۵

عمل پختن و آزاد شدن دی‌اکسید کربن    …..   ۱۲۶

منوساکاریدها   …..   ۱۲۷

الیگوساکاریدها    …..   ۱۲۸

پلی‌ساکاریدها    …..   ۱۲۸

نشاسته   …..   ۱۲۹

گلیکوژن    …..۱۲۹  

سلولز   …..   ۱۲۹

فصل ۸ : MSDS

پتاسیم تیو سیانات  …..   ۱۳۱

پراکسید هیدروژن   ….  ۱۳۲

اسید کلریدریک  …..   ۱۳۴

گزارش کارآموزی شیمی در مورد تولید ماکارونی

قیمت : 8500 تومان

85,000 ریال – پرداخت آنلاین
[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید

© Copyright tarhdl.com 2009-20012.Facebook | RSS